Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Nabór na ratownika wodnego - basen letni

Utworzono dnia 26.02.2021
Rekrutacja na stanowisko ratownika wodnego na basen letni.
 
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze ogłasza rekrutację kandydatów na stanowisko ratownika wodnego na basen letni.
 
Wymagania niezbędne:
• posiadanie wiedzy, umiejętności i uprawnień ratownika wodnego potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych wydanym na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. (Dz. U. z 2012, poz. 747),
• aktualne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika,
• potwierdzenie członkostwa lub zatrudnienia w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego.
 
Dodatkowymi atutami będą:
• doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
• dyspozycyjność,
• posiadanie dodatkowych kwalifikacji: np. instruktora nauki pływania, instruktora aqua aerobiku i inne.
• sumienność, odpowiedzialność, komunikatywność.
 
Wymagane dokumenty:
- List motywacyjny oraz CV własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.
Oferujemy:
• pracę na umowę zlecenie od 25 czerwca do 29 sierpnia 2021 r., w godz. 9.30 – 18.30,
• elastyczny czas pracy,
• stawka 20,00 zł/h netto.
 
Termin i miejsce składania dokumentów wymaganych przy rekrutacji:
Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby: Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Parkowa 7, 59-400 Jawor, w terminie do dnia 22 marca 2021r. do godziny 15:00, w zamkniętych kopertach z adnotacją: „Rekrutacja na stanowisko ratownik wodny – basen letni”.

Zegar

Oficjalne Media Społecznościowe

Imieniny